Yleisiä syitä miksi kannattaa hankkia markkinointiautomaatio käyttöön:

 • Saadaan uusia asiakkaita ja pidetään olemassa olevien asiakkaiden kiinnostus korkealla
 • Tuotetaan myyntiliidi tarjouspyynnöksi, imformoidaan markkinointiautomaation avulla prospektin ”lämpötila” myyjille 
 • Havaitaan aikaisempaa tarkemmin myyntiliidien laatu
 • Kun myyntiliidi löytyy markkinointiautomaation avulla, jalostetaan kauppa.
 • Ymmärretään ja havaitaan juuri se oikea asiakashankintapolku.
 • Saadaan käyttöön olennaista dataa, joka auttaa vaikuttamaan asiakkaan odotuksiin sen eri vaiheissa: myydään, markkinoidaan ja palvellaan asiakkaan ostopolulla oikeaan aikaan ja tehokkailla sisällöillä.
 • Tehdään asiakasodotuksiin ja omaan bisnessegmentointiin perustuviin kohderyhmiin myyntitoimenpiteitä ja markkinointiviestintäkampanjoita.
 • Asiakkaat saadaan paremmin ymmärtämään, tukeutumaan ja  jopa nojautumaan myyvän yrityksen viestiin markkinointiautomaation avulla.
 • Tekoälyn ja segmentoinnin avulla ”kone” löytää optimaaliset asiakkaat elinkaarien eri vaiheissa ja ehdottaa tehokkaita ratkaisuja.
 • Automatisoidaan kampanjat.
 • Personointimahdollisuus viestinnässä, joka nostaa huomioarvoa ja parantaa kampanjoiden laatua.
 • Kampanjoihin voidaan määritellä automaattiset työnkulkuprosessit (work flow) sposteihin ja sosiaalisen median kampanjoihin.
 • Markkinoinnissa voidaan käyttää myös hyväksi valmiita kampanjamalleja ja kuva-aineistokirjastoa yrityksen oman materiaalien tukena.
 • Tehostetaan sähköpostikampanjoinnin ja sosiaalisen median markkinoinnin vaikuttavuutta, ymmärretään asiakkaiden odotukset ja tarpeet paremmin kuin aikaisemmin. Tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.
 • Kehitytään nopeasti oppivaksi organisaatioksi, jossa asiakas on keskiössä.
 • Ohjataan henkilöresurssit tekemään tuottavaa työtä ja tehostetaan – parempia tuloksia  pienemmillä resursseilla. Helpotetaan myyjien työtä.
 • Myyntihenkilöiden markkinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet voidaan sovittaa yhteen, tarvittaessa yhden sateenvarjon alle.
 • Seurataan ja analysoidaan miten yrityksen kokonaismarkkinointi onnistuu. Saadaan käyttöön luotettavat markkinointiraportit
 • Voidaan haastaa nykyiset KPI:t (keskeiset menetystekijämittarit)
 • Käytetään markkinointibudjetin rahat viisaasti eri kampanjoihin ja projekteihin
 • Analytiikka kertoo kuinka paljon liikevaihtoa ja katetta tuli tehdystä kaupasta   
 • Tiedetään kustannukset asiakkaan ja kaupan saamisessa
 • Saadaan laskettua markkinointiin sijoitetun pääoman tuotto
 • Toteutetaan monikanavaisessa maailmassa tehokkasti markkinointia pienemmillä resursseilla, säästetään aikaa, vaivaa ja rahaa – nopea ja korkea ROI

Miksi juuri SALESManago ratkaisu?

 • Kilpailukykyinen ja joustava hinnoittelumalli, paras hinta / toiminnallisuus. (n.50% edullisempi kuin kilpailijoiden vastaavat esim. Hubspot, Salesforce, Adobe, Exponea, Marketo, Eloqua)
 • Maksatko yllättäen tuhansia euroja käynnistyksestä? Ei piilokuluja vrt. muut markkinointiautomaatiotoimijat.
 • SALESmanago on  all-in-one, ns. kaikki ”yhdestä luukusta”, et tarvitse muita myynnin ja markkinoinnin järjestelmiä (sis. CRM). Modulaarisena helppoa ja vaivatonta valita itselleen sopivat toiminnot ja integroida osana muihin järjestelmiin.
 • Tehokkaan ja perusteellisen yrityksellesi toteutettavan ratkaisukoulutuksen ja bisnestuen pohjalta markkinoiden nopeimmiten hyöty irti 
 • Voidaan toteuttaa rajaton määrä: sivujen näyttökertoja vierailuista, sähköposteja, kampanjoita, automatisoida työvaiheita
 • Vapaat liittymärajapinnat (Open API)
 • Ei haasteita integroinnissa, kaikki täysin yhdessä
 • Nopea ja veloitukseton implementointi, välitön tuotantokäyttö, tehokas ja jatkuva hyötykäytön tuki
 • Haastaa nykyiset keskeiset suorituskyvynmittarit (KPI), paljastaa liiketoiminnan kipupisteet
 • Runsaasti toiminnallisuutta ja nopein hyöty sekä tulokset käytössä alusta – saumaton monikanavainen toteutus
 • Toimialakohtaiset ratkaisut, SALESmanago räätälöidään juuri sinun yrityksellesi sopivaksi Takuukäytön aikana
 • Johtava teknologia: Tekoälyn (AI) ja koneoppimisen käytössä miljardi asiakasprofiilia ja 40 000 asiakastapahtumaa sekunnissa
 • Oikea valinta tähän hetkeen
 • Ei tarvetta vaihtaa toimittajaa, yksi (1) iso toiminnallinen lisäkehityspiirre joka kuukausi
 • Nopea ja asiantunteva asiakaspalvelu
 • Tulevaisuuden kehitystoimenpiteitä: kanta-asiakkuus ja markkinointi-automaatio, kehittyneen tekoälyn ja koneälyn avulla erilaisia markkinointiehdotuksia asiakkaalle, E- commerce automaation jatkuva kehitys, joka on jo nyt maailman huippua

Taustalla:

 • SALESmanago vahvistaa niitä yrityksiä ja markkinointihenkilöitä työssä, jotka haluavat konkreettisia tuloksia markkinointitoimenpiteissään
 • 10 000 asiakasta ja satoja asiakastarinointa menestyksestä
 • Yli 2000 sertifioitua SALESmanago koulutuksen läpäissyttä ammattilaista
 • Asiakas keskiössä, lähes 100%:n säilyvyys asiakaskunnassa (0,6% lähtenyt pois asiakaskunnasta)
 • SALESmanagon liikevaihdon vuosittainen kasvu 30 – 40%.
 • Financial Times: ”Nopeiten kasvava markkinointiautomaatioyritys Euroopassa”
 • 10 000 asiakasyritystä yli 40:ssä maassa.
 • SALESManago työllistää yli 200 henkilöä, kumppaneita ympäri maailman. Toimistot: Englanti, Espanja ja Italia ja Puola 
 • Alan ratkaisujen kokonaismarkkinat 5 mrd eur v. 2019, arvio 15 mrd eur v. 2024

Markkinointiautomaatiolla saavutetaan seuraavat bisnestavoitteet:​

Markkinointiautomaation avulla markkinointi voi tuottaa myyntivalmiita liidejä tasaisena virtana. Markkinoinnin kampanjatoimenpiteillä saadaan aikaan liikennettä verkko- ja kampanjasivustoille. SALESManago tunnistaa liikenteestä liidit, löytää optimaaliset uudet ja olemassaolevat asiakkaat joille voidaan tehdä tarjouksia, myydä tuotteita ja palveluita. SALESManago segmentoi automaattisesti liidit ja auttaa ymmärtämään verkkosivuilla vierailevan kävijän toimintaa. Tiedetään, mitkä liidit ovat myynti- ja markkinointivalmiita, ns. kuumia liidejä. SALESManago ehdottaa sinulle minkälaisia kampanjoita kannattaa tehdä kävijäliikenteen pohjalta. SALESManagon kokonaishinta ja toiminnallisuus on markkinoiden edullisin ja laadultaan kärkipäässä. Investointi ratkaisuun pitää kutinsa. Siinä ei ole piilokuluja toisin kuin verrattuna kilpailijoihin. SALESManago on toimialakohtainen ratkaisu, juuri yrityksesi bisnekseen soveltuva.

Markkinointiautomaation avulla voidaan tuottaa myyntivalmiita liidejä tasaisena virtana. Mahdolliset siilot ja raja-aidat poistuvat liidejä kvalifioimalla tai pisteyttämällä. Tiedetään milloin prospekti on valmis luovutettavaksi myynnille ja niihin halutaan toteuttaa markkinointi- ja myyntikampanjointia. SALESManagossa on nopea ja ainutlaatuinen lähestyminen käynnistystyksessä asiakaskontaktimäärien pohjalta.

Markkinointiautomaation avulla seurataan ja ennakoidaan prospektin digitaalista jalanjälkeä, ostopolkua. Mahdollista asiakasyhteydenottoa ja kohdistettuja kampanjointia varten myyjä ja markkinoija saa tiedon SALESManago markkinointiautomaatiosta. Myynti tarvitsee tietoa asiakasodotuksien ymmärtämisessä, asioiden yksinkertaistamisessa ja hyötyjen avaamisessa asiakkaalle. Ei tarvetta integraatiotyöhön muista järjestelmistä. Markkinointiautomaatio auttaa ja tukee merkittävästi myyntiä ja myyjän elämää.

Markkinointitiimin työ voidaan keskittää tuottavampaan työhön manuaalisten ja rutiinitehtävien sijaan ja resursseja voidaan säästää toiminnan tehostuessa. Monet markkinoinnin työvaiheista voidaan automatisoida SALESManagossa. Toimintaa voidaan tehostaa automatisoimalla kampanjoita alusta loppuun (work flow, AI). SALESManagon koneäly ja -oppimisen toiminnot yhdistävät ja jalostavat saadun asiakastiedon. Kampanjat kohdistetaan ja lähetetään eri kohderyhmille asiakaskäyttäytymisen pohjalta. SALESManagossa mm. yli 100 sata erilaista ja valmista sähköpostikampanjapohjaa on mittava kuvapankki ja yli, jota voidaan hyödyntää erilaisissa kampanjoissa.

Markkinointijohdon haasteena on  monissa yrityksissä on toimenpiteiden seuranta ja mittaus – varsinkin luoda ja esitellä johdolle mitattavat tulokset.  Pitäisi seurata tarkasti kuinka yrityksen kokonaismarkkinointi suoriutuu ja onnistuu. Yrityksillä on käytössä’ erilaisia ja toisistaan irrallisia sovelluksia ja työkaluja mitatakseen tuloksia markkinoinnissa ja raporttien tuottaminen on aikaa vievää työtä. SALESManagon avulla saadaan helposti ja tarkasti raportoitua tehtyjen toimenpiteiden kustannukset, saavutetut tulokset, liidien ”lämpötila”, budjetti/toteutunut ja  toimenpiteet esille, jotka kohdistetaan asiakkaiden ostokäyttäytymisen pohjalta. SALESManago haastaa nykiyset KPI:t (keskeiset menetystekijämittarit) ja valottaa uutta tietoa liiketoimiminnan kipupisteistä. SALESManagon markkinointiautomaation avulla toteutetaan mittaus ja seuranta ”yhden luukun kautta”. Toimenpiteet asiakaskäyttäytymiseen, faktoihin perustuvia, ei ”sahatulla haulikolla ammuttuja…joista puolet menee ohi, mutta ei tiedetä kumpi puoli”.

Ymmärretään ja havaitaan juuri se oikea tarve ja vaikutetaan siihen. Tunnistetun myyntiliidin jalostaminen ja hoitaminen sekä oikeaaikainen kohdistaminen on tärkeätä. On oltava esillä ja asiakkaan mielessä mahdollisesti pitkänkin ajan. SALESManago tukee onnistumisessa pitkäkestoisessa ja kohdistetussa markkinoinnissa.Sen avulla tunnetaan asiakasodutukset ja tarpeet. Kun tarve herää, hän ajattelee yritystyksesi tuotteita ja palveluita. SALESManago kampanjoi oikeaan aikaan oikealle asiakkaalle.

Kun kaupanteon hetki on lähellä ja SALESManago markkinointiautomaatio hoitaa kaupanteon alusta loppuun – jopa ilman ihmiskäden apua.  Edellä mainittu tapahtuu automaattisesti (work flow , AI, machine learning) valmiiksi määriteltyillä ja tuotetuilla kampanjasisällöillä. Eri kampanjat erilaisilla sisällöillä, kohdistuvat tarkasti erilaisilla viestintäkanaviin: spostitse, sosiaalisen median ja pikaviestien sekä tekstiviestien avulla automaattisesti sadoille, tuhansille tai jopa kymmenillle tuhansille henkilöille. SALESManago käytön piirissä on yli miljardi nettikävijää ja 40 000 asiakatapahtumaa sekunnissa. SALESManago oppii jokaisesta näistä kävijävierailusta ja ehdottaa juuri sinun yrityksellesi oikeita markkinointitoimenpiteitä. Ei ole tarvetta vaihtaa markkinointiautomaatiojärjestelmää toiseen, SALESManagoon kehitetään joka kuukausi yksi (1) uusi toiminnallinen lisäpiirre ja päivitys.

Asiakkaat saadaan ymmärtämään juuri hänelle sopivivista myytävistä tuotteista ja palveluista automatisoinnin (work flow, AI) avulla. Automaatio huolehtii jakelusta niin, että sisältö tavoittaa kiinnostuneen lukijan tehokkaasti ja oikealla frekvenssillä.

Saadaan käyttöön luotettavat markkinointiraportit. Mittaaminen on tiedolla johtamista. Markkinointiautomaation avulla tuotettu data on yksityiskohtaista ja ohjaa johtoa sunnittelussa ja asiakashankinnan eri vaiheissa.

Miten voidaan kehittyä ja kehittää tuotteita, palveluita ja työntekijöiden osaamista jatkuvasti kehittyvään asiakastarpeeseen ja nopeasti muuttuvaan maailmaan? SALESManago markkinointiautomaatio auttaa jatkuvassa osaamisen kehittämisessä.