Mitä on markkinointiautomaatio?

Markkinointiautomaatio automatisoi tehtävät ja toimenpiteet, jotka auttavat yritystä olemaan
tehokkaampi liiketoiminnassa. Se automatisoi välttämättömät prosessit joiden avulla kommunikoidaan
prospektien ja nykyisten asiakkaiden kanssa. Markkinointiautomaatio automatisoi yrityksesi,
potentiaalisen tai nykyisen asiakkaasi välistä kommunikointia. Yritykset voivat tehokkaasti houkutella
nettisivuilla ja sähköpostien avulla sekä sosiaallisessa mediassa kävijät asiakkaiksi ja saada heidät
ostamaan uudelleen. Markkinointiautomaatiota hyödyntämällä voidaan opastaa ja valistaa, koulutta liidiä,
prospektia ja asiakasta, jotta he ryhtyisivät toivottuun toimenpiteeseen. Dialogi voidaan automatisoida
monelta osin. Se voi käynnistyä verkkosivuvierailusta ja lomakkeen täyttämisestä, kun prospekti tai
asiakas haluaa syventyä asiaan. Markkinointiautomaatiossa voi johdattaa liidiä ja siirtää sitä
myyntisuppilossa eteenpäin aina siihen asti kunnes myyjä aloittaa henkilökohtaisen myyntityön tai osto
tapahtuu verkosta. Markkinointiautomaatio saa markkinoinnin ja myynnin käytännön toiminnan
tehokkaaksi.

Miksi markkinointiautomaatio on tärkeä työkalu bisneksessä?

Miten saataisiin uusia asiakkaita ja pidettäisiin olemassa olevien asiakkaiden kiinnostus korkealla? Miten
tehdä monikanavaisessa maailmassa tehokkasti markkinointia pienillä resursseilla? Miten käyttää
markkinointibudjetin rahat viisaasti eri kampanjoihin ja projekteihin? Johtiko myyntiliidi tarjouspyyntöön,
hoidettiinko prospektia? Tehtiinkö hankitun liidin avulla kauppa? Kuinka paljon liikevaihtoa ja katetta tuli
tehdystä kaupasta? Mitkä olivat kustannukset asiakkaan ja kaupan saamisessa? Millä menetelmällä sain
laskettua markkinointiin sijoitetun pääoman tuoton?

 • Ymmärretään ja havaitaan juuri se oikea asiakashankintapolku. Saadaan käyttöön olennaista
  dataa, joka auttaa vaikuttamaan asiakkaaan odotuksiin sen eri vaiheissa: myydään, markkinoidaan
  ja palvellaan asiakkaan ostopolulla oikeaan aikaan ja tehokkailla sisällöillä. Asiakkaat saadaan
  paremmin ymmärtämään, tukeutumaan ja nojautumaan myyvän yrityksen viestiin
  markkinointiautomaation avulla.
 • AI:n, koneoppimisen ja segmentoinnin avulla löydetään optimaaliset asiakkaat elinkaarien eri
  vaiheissa. Havaitaan aikaisempaa tarkemmin liidien ”lämpötila”.
 • Tehdään asiakasodotuksiin ja omaan segmentointiin perustuviin kohderyhmiin
  myyntitoimenpiteitä ja markkinointiviestintäkampanjoita. Kampanjoihin voidaan määritellä
  automaattiset työnkulkuprosessit (work flow, sposti ja SOME). Markkinoinnissa voidaan käyttää
  myös hyväksi mm. kuva-aineistokirjastoa yrityksen oman materiaalien tukena.
 • Tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Tehostetaan sähköpostikampanjoinnin ja
  sosiaalisen median markkinoinnin vaikuttavuutta, koska ymmärretään asiakkaiden odotukset ja
  tarpeet paremmin kuin aikaisemmin.
 • Myyntihenkilöiden markkinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet voidaan sovittaa yhteen, tarvittaessa
  yhden sateenvarjon alle. Kehitytään nopeasti oppivaksi organisaatioksi, jossa asiakas on
  keskiössä.
 • Ohjataan henkilöresurssit tekemään tuottavaa työtä ja tehostetaan – parempia tuloksia
  pienemmillä resursseilla. Helpotetaan myyjien työtä.
 • Seurataan ja analysoidaan miten yrityksen kokonaismarkkinointi onnistuu. Saadaan käyttöön
  luotettavat markkinointiraportit. Voidaan haastaa nykyiset KPI:t (keskeiset menetystekijöiden
  mittarit)

Miksi SALESManago ratkaisu:

 • Erittäin kilpailukykyinen ja joustava hinnoittelumalli (yli 50% halvempi kuin kilpailijoiden
  vastaavat esim. Hubspot, Salesforce, Adobe, Exponea, Marketo, Eloqua)
 • SALESmanago on all-in-one, ns. kaikki yhden luukun kautta kaikki, et tarvitse muita myynnin ja
  markkinoinnin järjestelmiä (sis. CRM). Modulaarisena helppoa ja vaivatonta valita itselleen
  sopivat ja integroida osana muihin järjestelmiin.
 • Tehokkaan ja perusteellisen yrityksellesi toteutettavan ratkaisukoulutuksen ja bisnestuen
  pohjalta markkinoiden nopeimmiten hyöty irti (30 päivää)
 • Rajaton määrä sivujen näyttöketoja, rajaton määrä lähetettyjä sähköposteja, rajaton määrä luotuja kampanjoita, rajaton määrä automaatio työn kulkuja (work flow)Unlimited number of pages-views

SALESmanagon referenssejä

Pierre Cardin hyödyntää SALESmanagon markkinointiautomaatiota
Natura hyödyntää SALESmanagon markkinointiautomaatiota
Krups hyödyntää SALESmanagon markkinointiautomaatiota
Tele2 käyttää SALESmanago markkinointiautomaatiojärjestelmää

Veloitukseton SALESManago implementaatio ja integraatiotyö asiakkaalle:

 • Tuki alun käynnistyksessä, koulutuksessa, tuotanto- ja hyötykäyttöön saakka
 • Asiakas saa oman projektipäällikön käyttöön, joka auttaa käytön eri vaiheissa
 • Perusteellinen ja veloitukseton 2 kuukauden konspetointiratkaisu liiketoimintaasi sis.
  veloituksettoman implementoinnin ja integraatiotyön + maksuton testaus
 • Vapaat liittymärajapinnat (Open API)

Lataa kattava esitys SALESmanago:n mahdollisuuksista

Lataa englanninkielinen pdf, jossa on kerrottu tarkemmin SALESmanago markkinointiautomaation hyödyistä liiketoiminnallesi.

SALESmanagon mahdollisuuksia esiteltynä toimialakohtaisesti

Lataa toimialakohtainen englanninkielinen pdf, jossa kerrotaan tarkemmin toimialakohtaisesti SALESmanagon mahdollisuuksista.

Muoti (SALESmanago-solutions-for-fashion.pdf)

SALESmanagon ratkaisuja muotialan verkkokaupoille mm: asiakkaiden profilointi ja segmentointi, konversiotason kasvattaminen, ostoprosessin optimointi, markkinoinnin tehokkuuden parantaminen ja asiakkuuksien hallinta.

Matkustus (SALESmanago-solutions-for-travel.pdf)

SALESmanagon ratkaisuja matkustusalan yrityksille mm: asiakkaiden profilointi ja segmentointi, myynnin ajaminen monikanavaisesti, konversioiden kasvattaminen, varausprosessin optimointi, markkinoinnin tehokkuuden parantaminen ja asiakkuuksien hallinta.​

0
Asiakasta palvelun käyttäjänä
0
Asiakastapahtumaa sekunnissa

Katso esittelyvideo SALESmanago markkinointiautomaatiosta:

Katso esittely kymmenestä SALESmanagon tarjoamasta mahdollisuudesta:

Ota yhteyttä!

Haluatko SALESmanagon 2 kk:n Takuukäytön sitoumuksetta ja maksutta? Onko sinulla kysyttävää?
SOITA HETI
Soita heti